3-     راهپيمايي در حياط آموزشگاه با سكوت كامل (مبني بر نياز به هواي پاك )

4-     توضيحات لازم در اين خصوص به دانش آموزان توسط يكي از همكاران

5-     مسابقه ي نقاشي با موضوع هواي پاك و اعلام نفرات برتر با جايزه

6-     اختصاص موضوع انشا ي دانش آموزان به هواي پاك

7-     نصب شعار ملي سال 88 در معرض ديد دانش آموزان و دبيران

8-     نصب پوستر هاي هواي پاك در راهروي مدرسه

+ نوشته شده توسط طاهره پوردهقان در چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 8:29 |